Cardona Integral, Cultura de Salut

Cardona integral és un projecte que pretén convertir Cardona en una Vila saludable.

Aquesta iniciativa, que promou l'Ajuntament de la vila amb l'estreta col·laboració de la Fundació SHE, s'emmarca dins de l'estratègia iniciada l'any 2011, on la salut es convertia en un element prioritari per al futur dels ciutadans de Cardona, i en una eina de promoció social i econòmica per a la vila. Cardona Integral consta de tres eixos principals: els programes de salut, els esdeveniments i un nou model urbà.

› Entrar

Cardona Integral, Cultura de Salud

Cardona integral es un proyecto que pretende convertir Cardona en una villa saludable.

Esta iniciativa, que promueve el Ayuntamiento de la villa con la estrecha colaboración de la Fundación SHE, se enmarca dentro de la estrategia iniciada en 2011, donde la salud se convertía en un elemento prioritario para el futuro de los ciudadanos de Cardona, y en una herramienta de promoción social y económica para la villa. Cardona Integral consta de tres ejes principales: los programas de salud, los eventos y un nuevo modelo urbano.

› Entrar

Your Browser is Incompatible

Your browser is out of date and incompatible with our website. A list of compatible browsers can be found below, including Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer 9+.

You can either open this site in a compatible browser or simply click a logo to go to the relevant download page and upgrade.

  • Chrome Logo
  • Firefox Logo
  • Safari Logo
  • IE Logo